Monthly Archives: एफ वाय

परत एकदा तेच खूळ

इतक्या दिवसांनी परत एकदा हे blog च खूळ शिरलं माझ्या डोक्यात.. असाच कधी तरी कुठल्याश्या विचारातून (आणि मुख्य म्हणजे बऱ्याच जणांचे मस्तच मस्त blog वाचून) हा blog  सुरु केला तर खर, पण एका प्रकाशित post आणि चार drafts  नंतर गायब … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 प्रतिक्रिया