Monthly Archives: एफ वाय

..

हसलो म्हणजे सुखात आहे ऐसे नाही हसलो म्हणजे दुःखी नव्हतो ऐसे नाही हसतो कारण दुसऱ्यांनाहि बरे वाटते हसतो कारण तुला सुद्धा ते खरे वाटते….. (ह्या ओळी माझ्या नाहीत, काल एका friend चा GTalk status message होता हा, पण खूप खूप … Continue reading

Posted in Uncategorized | १ प्रतिक्रिया