Monthly Archives: एफ वाय

आजकाल

म्हणायला तर तू हाकेच्या अंतरावर असतोस ….  पण तरी अंतर तर जाणवतंच ना रात्री गादीवर पडल्या पडल्या खिडकीतून आकाश पाहताना डोळ्यात पाणी तर येतंच ना मुठीत पकडलेले काही क्षण आणि काळजात रुतणारी तुझी आठवण मोजून मापून तोललेल्या आयुष्यात तुझी म्हणून … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 प्रतिक्रिया